Tiếng Việt | English

10/06/2019 - 18:33

Phát hiện 9 công trình ở Đức Hòa quyết toán thừa hơn 400 triệu đồng

Trong 19 công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An làm chủ đầu tư thì có 9 công trình có hạn chế, sai phạm về quyết toán thừa so với thực tế cho nhà thầu với số tiền hơn 438 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng tại UBND huyện Đức Hòa. Qua thanh tra, 19 công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa làm chủ đầu tư thì có 9 công trình còn hạn chế, sai phạm về khối lượng hoàn công (lập khối lượng hoàn công thừa so với thực tế thi công). Từ đó, dẫn đến chủ đầu tư đã thanh toán quyết toán thừa cho một số nhà thầu, với tổng số tiền là 438.380.000 đồng.

Trong đó, riêng công trình Trường Mẫu giáo Hòa Khánh Đông, số tiền sai phạm 137.412.000 đồng (hạng mục 6 phòng học và khối phòng chức năng là 62.412.000 đồng; hạng mục điện, động lực và ống công nghệ là 75.000.000 đồng).

Qua thanh tra đã chỉ ra quá trình tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm. Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án được phân công chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát các hạng mục công trình nhưng còn chủ quan, kiểm tra hồ sơ hoàn công chưa chặt chẽ, từ đó để sai sót về khối lượng nghiệm thu, dẫn đến thanh toán quyết toán thừa khối lượng và giá trị cho các nhà thầu. Nhật ký thi công xây dựng và biên bản nghiệm thu công việc xây dựng còn ghi chung chung, chưa rõ về quy cách, khối lượng, biện pháp thi công,...

Theo đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (trong giai đoạn thực hiện các hạng mục công trình và theo nhiệm vụ được phân công) do chỉ đạo, điều hành nhưng còn hạn chế, sai phạm mà qua thanh tra đã chỉ ra và có biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, sai phạm trong thời gian tới./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết