Tiếng Việt | English

05/08/2019 - 09:02

Phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng, chống tội phạm

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, luôn đồng hành cùng dân tộc trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Sức mạnh nội sinh này càng vùng lên mạnh mẽ khi Tổ quốc lâm nguy, sẵn sàng đánh tan giặc ngoại xâm và các thế lực thù địch. Trong thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy, làm nên thiên sử vàng trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành lại nền độc lập, thống nhất đất nước.

Hiện nay, đoàn kết toàn dân chính là tư tưởng chủ đạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng, Nhà nước ta luôn trân trọng và phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chính là việc phát huy, nâng cao giá trị đoàn kết trong nhân dân; lấy sức dân chăm lo, phục vụ nhân dân. Phong trào này đã đơm hoa kết quả trong cộng đồng khi xây dựng được rất nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả cao.

Nổi bật trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh là người dân chủ động, tự nguyện tham gia vào các mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đó là tham gia công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhau giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ tài sản, tố giác tội phạm (mô hình Tiếng kẻng phòng gian, Đội Honda bắt cướp, cung cấp thông tin tố giác tội phạm,…); vận động nhau đóng góp kinh phí thực hiện các mô hình: Camera giám sát ANTT, Ánh sáng phòng gian, phòng cháy, chữa cháy, Cổng rào phòng, chống tội phạm,... Người dân còn trực tiếp tham gia vào lực lượng dân quân, dân phòng, tổ an ninh tự quản,... cùng lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ sự bình yên, ổn định địa bàn.

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình là quần chúng nhân dân, sẵn sàng chấp nhận và vượt qua nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều người đã đổ máu để đổi lấy sự bình yên của cuộc sống nhân dân. Họ là những tấm gương đáng quý, được người dân yêu mến, chính quyền tin tưởng; là tai, mắt, là những “cánh tay” nối dài của chính quyền, cùng quan tâm, gánh vác, chia sẻ nhiệm vụ nặng nề là phòng, chống tội phạm.

Tháng tám lại về, là cao điểm của ngày hội giữ gìn ANTT của toàn dân. Dịp này, các địa phương, cơ quan, đơn vị cùng tổ chức sơ kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của người dân trong giữ gìn ANTT được đánh giá, rút kinh nghiệm; những điển hình tiêu biểu sẽ được chính quyền biểu dương, khen thưởng, nhân dân tôn vinh. Qua mỗi ngày hội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, cùng đồng thuận, hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phong trào ngày càng lớn mạnh hơn.

“Nhiều tay vỗ nên kêu”, sức mạnh của toàn dân là sức mạnh to lớn nhất. Sức mạnh này cùng chung chí hướng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên của cuộc sống. Có sức mạnh của toàn dân tất yếu sẽ thắng lợi./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết