Tiếng Việt | English

13/08/2018 - 09:31

Phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sau 13 năm ra đời, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) lan tỏa sâu, rộng trong đời sống xã hội, phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Việc đông đảo người dân tích cực tham gia Ngày hội TDBVANTQ là minh chứng cho mức độ thành công của phong trào này.

Ngày hội TDBVANTQ hàng năm chính là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp BVANTQ. Qua đó, phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp trong xã hội, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia BVANTQ, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Từ sự khơi dậy sức mạnh, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong BVANTQ, thời gian qua, hàng triệu người dân cùng các lực lượng chức năng tham gia tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động việc chấp hành pháp luật, tố giác tội phạm,... Thực hiện phong trào này, xuất hiện nhiều nhân tố tích cực, điển hình, nhiều mô hình hay, việc làm sáng tạo, nhiều người sẵn sàng đóng góp công sức, cùng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Đó là các mô hình: Camera an ninh; Ánh sáng an ninh; Tiếng kẻng an ninh; Cổng rào phòng, chống tội phạm; Nhà trọ văn minh, an toàn; Câu lạc bộ pháp luật; Giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, trẻ em vi phạm pháp luật;... Qua đó, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tạo sự tin tưởng, đồng thuận của người dân.

Ngày hội TDBVANTQ cũng là dịp biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp BVANTQ; là dịp để người dân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và góp phần bảo đảm an ninh, trật tự. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự nơi mình sinh sống. Từ những hạt nhân tích cực đó, phong trào TDBVANTQ ngày càng được củng cố, nhân rộng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết