Tiếng Việt | English

11/10/2018 - 11:34

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

Cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ khối Doanh nghiệp (KDN) quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Vai trò lãnh đạo của Đảng trở thành yếu tố quyết định, là động lực để các công ty (Cty), DN phát triển lớn mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Công ty Cổ phần In Long An luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Công ty Cổ phần In Long An luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Xây dựng nghị quyết từ thực tiễn

Đảng bộ KDN tỉnh hiện có 60 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), trong đó có 19 đảng bộ cơ sở với 1.854 đảng viên (ĐV). Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ KDN, có 84% tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) hoàn thành tốt nhiệm vụ (chỉ tiêu là 90%), trong đó có 41,9% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh (chỉ tiêu là 50%). Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy KDN tỉnh chú trọng lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ trong khối làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của DN.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy KDN tỉnh Long An - Nguyễn Thiện Hòa, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng phối hợp lãnh đạo Cty, DN triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, thúc đẩy các DN ngày càng phát triển, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Điển hình là Đảng bộ Cty Cổ phần May Xuất khẩu Long An - một trong những Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cty Cổ phần May Xuất khẩu Long An - Lê Thanh Hùng cho biết: “Thuận lợi của Cty là các đảng ủy viên đều là thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, từ đó có sự lãnh đạo toàn diện đối với mọi hoạt động của Đảng bộ và DN. Bên cạnh đó, nghị quyết do Đảng ủy đề ra luôn bám sát thực tiễn của đơn vị, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người lao động cũng như trong sản xuất, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ”. 

Nghị quyết do Đảng ủy Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Long An đề ra luôn bám sát thực tiễn của đơn vị

Nghị quyết do Đảng ủy Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Long An đề ra luôn bám sát thực tiễn của đơn vị

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS.HCM Cty đều đạt vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền, góp phần chăm lo tốt các chế độ cho người lao động. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty cũng được duy trì hiệu quả. Lợi nhuận hàng năm của Cty đều vượt so với chỉ tiêu nghị quyết. Năm 2017, Cty nộp ngân sách trên 12,8 tỉ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động hiện đạt trên 6 triệu đồng/tháng.

Khẳng định vai trò lãnh đạo

Một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng là công tác kết nạp ĐV được Đảng bộ khối quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ khối DN nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu kết nạp 500 ĐV, trong đó có 60% ĐV được kết nạp từ đoàn viên. Đến nay, các chi bộ, đảng bộ trong khối đã kết nạp 372 ĐV, đạt 74,4%, trong đó có 56% ĐV được kết nạp từ đoàn viên. “Những năm qua, đội ngũ ĐV luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần cùng Cty hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết” - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc, Bí thư Chi bộ cơ sở Cty Cổ phần In Long An - Nguyễn Văn Hữu nhận định.

Chi bộ cơ sở Cty Cổ phần In Long An hiện có 32 ĐV, sinh hoạt ở 4 tổ đảng. Qua sự giới thiệu của ông Hữu, chúng tôi đến gặp anh Dương Tấn Hiệp hiện là Phó Quản đốc Phân xưởng Máy in, ĐV Tổ đảng Vi tính - Chế bản - Máy in. Được biết, không chỉ gương mẫu trong thực hiện các phong trào, hoạt động do Cty tổ chức, anh Hiệp còn có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giúp tiết kiệm vật tư, nguyên liệu cho Cty, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, được khách hàng tín nhiệm. Vừa qua, anh được nhận bằng khen của UBND tỉnh về thành tích lao động giỏi 5 năm liền giai đoạn 2012-2017.

Xác định được tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ cơ sở Cty tập trung tuyên truyền, giáo dục ĐV, người lao động hiểu rõ và tự giác chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Cty, phát huy truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm cùng xây dựng Cty ngày càng lớn mạnh. “Nhờ đó, Chi bộ cơ sở Cty luôn đạt trong sạch, vững mạnh, 100% ĐV được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - ông Nguyễn Văn Hữu thông tin thêm.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ KDN và Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở, Đoàn khối DN, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hiện có. Đồng thời, tăng cường khảo sát, tuyên truyền, vận động chủ DN thành lập các tổ chức đoàn thể trong DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài khi hội đủ điều kiện, chủ động tạo nguồn kết nạp ĐV”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Công ty Cổ phần In Long An luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thông qua các đoàn thể, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện những nhân tố mới, tích cực trong học tập, lao động sáng tạo, giỏi tay nghề,... để bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Kết quả, gần 3 năm qua, Đảng bộ KDN thành lập thêm 5 TCCSĐ (chỉ tiêu nghị quyết là 10 TCCSĐ), kết nạp 122 ĐV trong DN ngoài Nhà nước. Các tổ chức Đảng sau khi thành lập đều phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở, từng bước đi vào hoạt động ổn định, nề nếp, tạo được uy tín đối với chủ DN và người lao động.

Có thể thấy, các TCCSĐ trong DN đang tiếp tục phát triển, hoạt động ngày càng hiệu quả, từng bước phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN./.

Hoàng Trà

Chia sẻ bài viết