Tiếng Việt | English

05/08/2017 - 01:20

Phát huy vai trò xây dựng chính quyền cơ sở

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An bám sát thực tiễn, tham gia xây dựng và vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác giám sát, phản biện; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào Thi đua yêu nước.

Làm tốt vai trò "cầu nối"

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ảnh với cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. Việc tiếp xúc cử tri không ngừng được cải tiến về nội dung, hình thức, tạo được sức lan tỏa, niềm tin đối với nhân dân.

Cử tri  kiến nghị về đời sống và sản xuất

Từ đầu năm 2017 đến nay, UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp tổ chức 57 cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh và huyện,… với 3.223 lượt cử tri dự, có hơn 300 lượt ý kiến phản ánh tình trạng tham nhũng, tiêu cực; tai nạn giao thông, bình ổn giá nông sản, hàng kém chất lượng, bảo hiểm y tế, phụ cấp cho người già.

Đặc biệt, UBMTTQ huyện tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri theo cụm, theo điểm (nơi có nhiều vấn đề bức xúc), đối thoại với nhân dân,… từ đó, tạo được niềm tin của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBMTTQ tổng hợp đầy đủ và báo cáo tại các kỳ họp HĐND huyện, để chính quyền xem xét giải quyết.

Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam huyện cùng Huyện ủy, UBND huyện và các ngành chức năng dự cuộc đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Hữu Nghĩa với người dân 2 xã Vĩnh Bình, Khánh Hưng với chủ đề Cánh đồng lớn và người dân thị trấn Vĩnh Hưng về công tác chỉnh trang đô thị, phấn đấu đến năm 2020 đạt đô thị loại IV...

Phát huy vai trò giám sát

Góp phần đưa đường lối, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống, UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đảng viên và của cơ quan nhà nước cùng cấp. Nội dung giám sát tập trung vào công tác thu chi các nguồn quỹ; chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội;
cấp thẻ bảo hiểm y tế; việc thu tiền của dân để nhựa hóa cụm dân cư ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình; giám sát việc thu 6 loại quỹ trên địa bàn xã Tuyên Bình Tây;...

Hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng phát huy được vai trò giám sát của nhân dân đối với các công trình, dự án được triển khai trên địa bàn huyện: Giám sát 33 công trình, chủ yếu là công trình, dự án do cấp xã làm chủ đầu tư và công trình do nhân dân đóng góp, nhất là các khoản đóng góp xây dựng nông thôn mới. Nhờ làm tốt công tác giám sát cộng đồng nên chất lượng các công trình được bảo đảm, giá trị sử dụng được nâng lên, phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân.

Những kết quả đã đạt của UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng trong công tác xây dựng chính quyền thời gian qua chính là nền tảng và là động lực để nâng cao hơn nữa vai trò của UBMTTQ Việt Nam trong tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền./.

Trương Văn Chảy

Chia sẻ bài viết