Tiếng Việt | English

10/10/2017 - 17:03

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm: Cần tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng ngày 10/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Đỗ Hữu Lâm chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quí III/2017.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm đề nghị, các địa phương cần tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Quí III/2017, các địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó tình hình lũ sớm. Do ảnh hưởng của thời tiết, gieo không theo lịch thời vụ làm phát sinh dịch bệnh, năng suất lúa giảm (năng suất lúa thu hoạch ước đạt 51,3 tạ/ha, giảm 3,8 tạ/ha so cùng kỳ). Còn xuất hiện bệnh lở mồm long móng trên gia súc tại các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Trụ. Nuôi thủy sản phát triển tốt hơn cùng kỳ, nông dân thu lợi nhuận khá (khoảng 150 triệu đồng/ha).

Công nghiệp - xây dựng phát triển khá tốt. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2017 tăng 16,1% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (so sánh giá 2010) là 134.256 tỉ đồng, đạt 82% kế hoạch, tăng 16,9% so cùng kỳ. Hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp được các địa phương tích cực thực hiện.

Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng là 49.370 tỉ đồng, đạt 73,3% kế hoạch, tăng 16,1% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2017 là 3,27 tỉ đô la Mỹ, tăng 20% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu là 2,85 tỉ đô la Mỹ, tăng 29% so cùng kỳ.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực; quán triệt thực hiện Chương trình hành động số 12-Ctr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kế hoạch số 37-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, tình hình trật tự, an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp. Một số tệ nạn xã hội, khiếu nại, tố cáo phát sinh. Tư tưởng của một số cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách ở cấp xã thiếu ổn định, có nhiều trường hợp xin nghỉ việc, bỏ việc, nhất là công an viên. Việc khắc phục những khuyết điểm, yếu kém sau kiểm tra, giám sát còn chậm…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm đề nghị, các địa phương tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đề cao tinh thần cảnh giác, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Ông yêu cầu, các cấp ủy Đảng tiếp tục theo dõi, lãnh đạo chặt chẽ Đại hội Chi bộ ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020 theo tinh thần Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quan tâm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản; tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường, nhất là việc thu gom, xử lý rác thải; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân;…/.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết