Tiếng Việt | English

23/03/2020 - 16:30

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Châu Thành

Ngày 23/3, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện quí I-2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại Châu Thành

Đến thời điểm này, Châu Thành xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tính công bằng, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nội bộ Đảng, dự kiến số lượng cấp ủy là 45 đồng chí, bầu lấy 39 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7/2020.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong quí I-2020 tiếp tục chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp ổn định, làm tốt công tác chống hạn và xâm nhập mặn. Tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Văn Được đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại huyện Châu Thành. Đồng chí lưu ý Ban soạn thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện cần tập trung làm nổi bật những thành tựu của huyện trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân để phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân. Ngoài ra, sự đoàn kết của từng thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tạo ra sức mạnh cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng thành công huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Bên cạnh đó, huyện cần lưu ý về công tác nhân sự cho cấp ủy khóa mới phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định, có đạo đức, lối sống trong sạch, có uy tín với nhân dân,..../.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết