Tiếng Việt | English

19/07/2018 - 22:02

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII và Chỉ thị 05/CT-TW

Ngày 19/7, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Long An do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm làm trưởng đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị gắn với việc triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII và Chỉ thị 05/CT-TW

Qua 2 năm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức.

Công tác cán bộ thực hiện đúng quy trình, quy định. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiến bộ về trình độ chuyên môn, năng lực công tác, quản lý, điều hành, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức. Dân chủ cơ sở được phát huy, trách nhiệm của người đứng đầu thể hiện ngày càng rõ nét; góp phần lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả, trong 2 năm 2016 và 2017, Đảng bộ thị xã Kiến Tường đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua cấp tỉnh.

Tại cuộc làm việc, đoàn kiểm tra cũng trao đổi, làm rõ thêm một số hạn chế: Công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm; việc xây dựng kế hoạch cá nhân, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện hàng năm của cán bộ đảng viên; triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy; sắp xếp các chức danh ở ấp, khu phố còn chậm so với yêu cầu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm đánh giá cao những kết quả của Ban Thường vụ Thị ủy Kiến trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII là việc làm thường xuyên, liên tục. Do đó, các Đảng bộ, chi bộ cần nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái trong đội ngũ đảng viên, kịp thời có giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế; nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Hữu Hòa

Chia sẻ bài viết