Tiếng Việt | English

18/09/2015 - 08:53

Long An

Phổ biến thông tin về thương mại điện tử


Đại biểu tham gia thảo luận về quyền lợi người tiêu dùng

Sở Công Thương tỉnh Long An phối hợp Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý thuộc các sở, ngành, huyện, thị, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu được thông tin tổng quan về TMĐT Việt Nam cũng như định hướng phát triển TMĐT giai đoạn 2016-2020. Theo đó, cù