Tiếng Việt | English

09/10/2019 - 15:11

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An kiểm tra công trình trọng điểm tại Cần Giuộc

Ngày 08/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Tân Tập – Long Hậu – Quốc lộ 50 – cảng Long An qua địa bàn huyện Cần Giuộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh đề nghị công ty tư vấn có kế hoạch chi tiết cho dự án; nhà thầu thi công phải bảo đảm chất lượng

Theo Sở Giao thông Vận tải, dự án đường Tân Tập – Long Hậu – Quốc lộ 50 – cảng Long An có tổng mức đầu tư 1.495 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 900 tỉ đồng; vốn ngân sách tỉnh, huy động doanh nghiệp và nguồn vốn khác 595 tỉ đồng. Đến nay đã giải ngân gần 619 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 76,4%. 

Quá triển triển khai thực hiện dự án còn chậm. Nguyên nhân do nhiều lần thay đổi phương án đầu tư, chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo UBND huyện Cần Giuộc, dự án đường Tân Tập – Long Hậu – Quốc lộ 50 – cảng Long An có 1.315 hộ và 33 tổ chức bị ảnh hưởng, với hơn 423.000m2 đất bị thu hồi. Đến nay huyện hỗ trợ, bồi thường cho 1.252 hộ và 25 tổ chức với số tiền hơn 352 tỉ đồng, đạt 95% về hộ và 97% về diện tích. Hiện còn 61 hộ chưa nhận tiền, nguyên nhân do các hộ chưa đồng ý với giá đất, chính sách hỗ trợ; một số trường hợp vắng chủ và chờ Tòa án giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh cho biết đây là công trình trọng điểm sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Do đó, ông đề nghị công ty tư vấn có kế hoạch chi tiết cho dự án; nhà thầu thi công phải bảo đảm chất lượng; trong quá trình thi công, nếu phát hiện hiện tượng thay đổi địa chất phải xử lý triệt để.

Chủ đầu tư phối hợp tốt với nhà thầu, chính quyền địa phương làm tốt công tác khảo sát, kiểm đếm tài sản của người dân bị ảnh hưởng; có kế hoạch giải ngân vốn cho các nhà thầu và làm tốt công tác thanh, quyết toán đối với nguồn vốn bố trí cho dự án, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng./.

Thành Phát

Chia sẻ bài viết