Tiếng Việt | English

20/12/2017 - 02:20

Phụ nữ Cần Giuộc tích cực vận động hội viên giải phóng mặt bằng

Góp phần cùng huyện, tỉnh bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình, dự án, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An chủ động vận động hội viên (HV) chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB). Đến nay, 100% HV đồng thuận chủ trương GPMB Đường tỉnh 830, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Phụ nữ đi đầu

Mặc dù, công tác thi công Đường tỉnh 830 đang được các đơn vị gấp rút triển khai nhưng trên suốt tuyến, đơn vị thi công vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là còn vướng thủ tục đền bù, GPMB.

Từ việc làm tốt công tác dân vận trong bồi thường, giải phóng mặt bằng giúp việc triển khai thực hiện dự án Đường tỉnh 830 bảo đảm tiến độ

Chủ tịch Hội LHPN huyện Cần Giuộc - Huỳnh Thị Tuyết Hồng cho biết: “Ngay từ khi có chủ trương thực hiện tuyến đường, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Hội LHPN 5 xã: Thuận Thành, Long An, Long Phụng, Đông Thạnh, Tân Tập tuyên truyền, vận động các hộ do PN làm chủ đồng thuận chủ trương GPMB. Đồng thời, thông qua các cuộc hội nghị giao ban hàng tháng, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện thường xuyên chỉ đạo Hội LHPN các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động gia đình HV PN về ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình, phạm vi GPMB và những chủ trương, hỗ trợ trong công tác bồi thường GPMB trên tuyến Đường tỉnh 830. Qua khảo sát, trên địa bàn 5 xã công trình đi qua, có đến 77 gia đình HV nằm trong phạm vi mở rộng mặt đường. Hàng tuần, hàng tháng, tại mỗi xã, Hội PN cùng chính quyền và các đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, đến từng nhà vận động. Qua thống kê, tại 5 xã, Hội PN tuyên truyền được 32 cuộc với 726 lượt HV tham gia. Đến nay, 100% HV đồng thuận chủ trương GPMB Đường tỉnh 830”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Tân Tập - Nguyễn Thành Nhanh cho biết, qua thống kê sơ bộ, đến nay, toàn xã có trên 70% hộ dân có đất bị ảnh hưởng từ công trình Đường tỉnh 830 đồng thuận với chủ trương đền bù, GPMB. Trong đó, vai trò của các hội, đoàn thể, đặc biệt là Hội PN trong tuyên truyền HV, người dân tích cực hưởng ứng tham gia, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Kinh nghiệm cho mỗi địa phương

Để đạt kết quả đó, trong quá trình vận động HV, các hội cơ sở gặp không ít khó khăn bởi không phải HV nào cũng đồng tình ngay vì GPMB ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Chính điều đó, các cấp hội phải thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của HV, kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng những kiến nghị của HV và đề xuất những phương pháp giải quyết trên cơ sở hài hòa quyền lợi giữa người dân và chính quyền địa phương. Khéo léo, kiên trì, bền bỉ trong tuyên truyền, vận động, những khó khăn, phức tạp trong đền bù, GPMB được cán bộ hội các cấp trong huyện kịp thời giải quyết, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của HV, Chủ tịch Hội LHPN huyện - Huỳnh Thị Tuyết Hồng cho biết thêm.

Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Văn Thiệp khẳng định, công tác vận động đền bù, GPMB là một trong những công tác khó, đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo của những người làm công tác dân vận của huyện. Kết quả vận động của Hội LHPN huyện tạo động lực, sức lan tỏa cho các cấp, ngành, chính quyền địa phương và là kinh nghiệm để các cấp, ngành làm tốt hơn nữa công tác dân vận trong đền bù, GPMB đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện./.                       

 Kiên Định

Chia sẻ bài viết