Tiếng Việt | English

04/07/2018 - 16:30

Phụ nữ Tân Trụ xây dựng nông thôn mới bằng những mô hình thiết thực

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, PN chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Trụ trao tiền hỗ trợ cho phụ nữ ấp Bình Lợi, xã Đức Tân thực hiện mô hình

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Trụ trao tiền hỗ trợ cho phụ nữ ấp Bình Lợi, xã Đức Tân thực hiện mô hình "Xây dựng hố ủ, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình"

Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Trụ - Lê Thị Hồng Thắm cho biết: "Thời gian qua, các cấp Hội PN trong huyện thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch với nhiều cách làm phù hợp. Năm 2018, được sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh, Huyện hội chọn ấp Bình Lợi, xã Đức Tân làm điểm triển khai thực hiện mô hình Xây dựng hố ủ, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình và hỗ trợ 25 triệu đồng cho 20 hộ dân ấp Bình Lợi. Bên cạnh đó, hội tập trung chỉ đạo, hướng dẫn hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động này gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh qua các hình thức: Lồng ghép sinh hoạt chi, tổ hội và hệ thống loa truyền thanh".

Chủ tịch Hội LHPN xã An Nhựt Tân - Đặng Thị Kim Xuân chia sẻ: "Thời gian tới, hội tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, PN nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, tiếp tục đưa cuộc vận động vào cuộc sống".

Mỗi cơ sở hội đăng ký với cấp ủy một công trình hoặc phần việc thiết thực góp phần XDNTM, đô thị văn minh, qua đó, xuất hiện nhiều mô hình nổi bật: Xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, trồng rau sạch, tổ hợp tác may gia công,... Xác định bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần XDNTM, Hội LHPN xã Đức Tân xây dựng mô hình tổ hợp tác, liên kết trong sản xuất và tuyến đường xanh - sạch - đẹp,... Hội LHPN các xã, thị trấn tiếp tục duy trì và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả: Tuyến đường hoa, giỏ rác tại hộ gia đình, mỗi gia đình hội viên đều có hố xử lý rác, gia đình hội viên thực hiện tốt "3 sạch": Sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp (Mỹ Bình, Bình Lãng), câu lạc bộ phân loại rác tại nguồn (Tân Phước Tây), ngõ dinh dưỡng (An Nhựt Tân), tổ PN tự quản về môi trường (Đức Tân),... nhằm góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, nhiều hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe PN; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình cũng được các cấp hội đẩy mạnh thực hiện.

Thời gian tới, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hội lựa chọn những mô hình phù hợp với tình hình thực tế địa phương để thực hiện; đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả nhằm phát huy vai trò của hội viên, PN trong XDNTM./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết