Tiếng Việt | English

11/06/2015 - 11:22

Phước Lợi: Giúp đỡ người nghiện ma túy

Đầu năm 2015, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ người nghiện, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy trên địa bàn, Công an huyện Bến Lức kết hợp UBND xã Phước Lợi xây dựng kế hoạch phối hợp rà soát, quản lý, giáo dục người nghiện ma túy trên địa bàn xã. Qua khảo sát, Phước Lợi hiện có 33 người nghiện ma túy, so với cuối năm 2014 giảm 1 người. Điều đáng nói là, tất cả những người nghiện ma túy đều có tiền án, tiền sự.

Nhằm giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp công an xã mời người nghiện có mặt ở địa phương lên làm việc lập hồ, cảm hóa, giáo dục. Kết quả đã lập hồ sơ xử lý theo nghị định 167/CP 4 trường họp; lập hồ sơ cho làm cam kết, răn đe giáo dục 15 trường hợp. Đồng thời, tham mưu UBND xã mời các ngành, đoàn thể xã đến nhận lãnh, giáo dục các đối tượng.

Sau khi nhận lãnh số người nghiện ma túy trên, các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ của xã đã phân công cán bộ thường xuyên đến từng gia đình có người nghiện thăm hỏi, động viên, tìm hiểu và vận động gia đình phối hợp quản lý. Đến nay, qua đánh giá, số người nghiện ma túy đã có tiến bộ, chưa phát hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm về ma túy.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, lực lượng c