Tiếng Việt | English

14/07/2015 - 14:32

Phường 2, Thị xã Kiến Tường: Hiệu quả của sức mạnh tổng hợp trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Các tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường tặng giấy khen tại Hội nghị sơ kết

Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An có 1.917 hộ, hơn 17.000 nhân khẩu; trong đó có 98 hộ nghèo, 106 hộ cận nghèo, 3 cơ sở thờ tự, 3 trường học. Ngoài ra còn có 10 điểm kinh doanh internet, 28 nhà trọ. Nhằm chủ động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) luôn quan tâm và xác định công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ có ý nghĩa quan trọng.

Đặc biệt, qua 2 năm thực hiện Chương trình số 09-CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc Trung ương, Ban Chỉ đạo phong trào đã chỉ đạo công an và UBMTTQ phường triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án về “Nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” gắn với phong trào TDBVANTQ và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; củng cố duy trì các nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật, các câu lạc bộ, chi, tổ hội của các đoàn thể, nhất là đội ngũ tuyên truyền viên, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng và nội dung phong phú đến từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua đó, người dân nâng cao ý thức cảnh giác trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm; tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm như: Nhà trọ an toàn, lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội; Khu dân cư tự bảo vệ môi trường; Khu dân cư tự quản về phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; Khu dân cư tự quản tham gia bảo đảm an toàn giao thông; Vận động nhân dân không qua biên giới Campuchia đánh bài, đá gà, buôn lậu; Khu dân cư thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy; Ánh sáng an ninh, văn minh xóm ấp.

Mô hình đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng, chống tội phạm.

Trong 2 năm qua, người dân đã cung cấp 304 nguồn tin, giúp công an kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT; lực lượng nòng cốt được quan tâm củng cố và hoạt động hiệu quả, ngoài việc tham gia công tác giữ gìn ANTT còn tích cự tham gia hòa giải thành 44 vụ việc mâu thuẫn trong dân; vận động người dân đóng góp hơn 1,4 tỉ đồng, xây dựng 6 cây cầu, nâng cấp các tuyến đường trong và ngoại ô; vận động và được các nhà hảo tâm ủng hộ gần 1,5 tỉ đồng. Đã xây dựng mới và sửa chữa 7 căn nhà đại đoàn kết, 10 căn nhà tình nghĩa, tặng 2.172 phần quà cho người nghèo, khám và cấp phát thuốc điều trị miễn phí cho hơn 500 lượt người nghèo.

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng, chống tội phạm được các cấp khen thưởng./.

PV

Chia sẻ bài viết