Tiếng Việt | English

20/12/2017 - 00:40

Phường Khánh Hậu tăng năng suất rau màu nhờ ứng dụng công nghệ cao

TP. Tân An, được tỉnh Long An phân bổ 65ha sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại các xã: Lợi Bình Nhơn, An Vĩnh Ngãi và phường Khánh Hậu.

Năm 2017, phường Khánh Hậu có 3ha được áp dụng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, trong đó, 1ha được tỉnh chọn làm điểm và 2ha được thành phố chọn. Hiện nay, nông dân trong mô hình chủ yếu trồng các loại rau ăn quả: Dưa leo, bầu, bí, đậu bắp, khổ qua,... Từ khi thực hiện mô hình, nông dân được tập huấn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, quy trình sản xuất rau theo hướng VietGAP,...

Ngoài ra, 21 nông dân thực hiện mô hình được hỗ trợ phân hữu cơ. Kết quả, sau 2 vụ sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, năng suất dưa leo đạt 1,5 tấn/1.000m2 (vụ 1); đạt 3,2 tấn/1.000m2 (vụ 2); khổ qua đạt hơn 3,1 tấn/1.000m2. Đến thời điểm này, phường thành lập 1 hợp tác xã nông nghiệp rau. Năm 2018, phường tham mưu UBND thành phố thực hiện 10ha để nhân rộng mô hình.

Với kết quả trên, mong rằng, ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ, tìm đầu ra ổn định, bao tiêu sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân./.

Lê Quang

Chia sẻ bài viết