Tiếng Việt | English

21/05/2019 - 12:53

Phương tiện vận tải đường bộ được qua lại Cửa khẩu Bình Hiệp - Prey Vor từ ngày 26/5

Theo Công văn Công văn số 1226/SGTVT-VT của Sở Giao thông Vận tải Long An, từ ngày 26/5, phương tiện vận tải đường bộ được phép qua lại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, Việt Nam) - Prey Vor (tỉnh Svay Rieng, Campuchia).

Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Theo công văn, các phương tiện thương mại và phi thương mại được phép qua lại cửa khẩu Bình Hiệp - Pray Vor.

Trong đó, phương tiện thương mại gồm xe vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch (từ 10 chỗ ngồi trở lên, kể cả lái xe); taxi có 5 chỗ ngồi (kể cả lái xe); xe vận tải hàng hóa, xe đầu kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc đi theo đầu xe kéo; xe tải hoặc xe đầu kéo nối với rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được tính là 1 xe.

Phương tiện phi thương mại không quá 9 chỗ ngồi (kể cả lái xe) gồm xe công vụ thuộc quyền sử dụng của cơ quan, tổ chức (xe cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan thuộc Bộ, ngang Bộ hoặc cơ quan thuộc Chính phủ); xe cơ quan ngoại giao, Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ có trụ sở tại Việt Nam; xe của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể, các tổ chức sự nghiệp ở Trung ương và địa phương.

Ngoài ra, xe do người ngoại quốc tự lái, phương tiện được sử dụng bởi người có hộ chiếu của nước thứ ba cấp (hộ chiếu không phải của Việt Nam hoặc Campuchia); xe cứu hỏa, xe cứu thương.

Được biết, Tổng cục Đường bộ cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho các loại phương tiện từ cấp Bộ, cơ quan ngang bộ trở lên; cơ quan ngoại giao, đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ có trụ sở Hà Nội; xe của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể các tổ chức sự nghiệp ở Trung ương; phương tiện thương mại thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã.

Sở Giao thông Vận tải địa phương cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thương mại của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng còn lại đóng trên địa bàn địa phương.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải nơi có cửa khẩu còn được phép cấp cho phương tiện phi thương mại của tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn các tỉnh, thành khác của Việt Nam và đi qua địa bàn có cửa khẩu do địa phương mình quản lý.

Được biết, UBND tỉnh Long An giao Sở Giao thông Vận tải Long An chủ trì làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và cơ quan liên quan trong tỉnh để chuẩn bị tổ chức Lễ thông xe tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, dự kiến tổ chức vào ngày 26/5./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết