Tiếng Việt | English

25/08/2015 - 09:24

Quan hệ Việt Nam - LB Nga sẽ tiếp tục được củng cố

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn: Trong thời gian không xa, quan hệ Việt Nam - LB Nga sẽ tiếp tục được củng cố, nâng lên một bước mới.

Ngành ngoại giao Việt Nam trải qua 70 năm xây dựng đã trưởng thành mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần quan trọng xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Trong thành tựu chung ấy, hoạt động của các cơ quan ngoại giao và cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài là rất đáng ghi nhận.

Nhân dịp này, phóng viên VOV thường trú tại LB Nga phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn về những thành quả ngoại giao trong thúc đẩy quan hệ Việt – Nga:

Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn

PV: Thưa Đại sứ, ngành ngoại giao Việt Nam kỷ niệm tròn 70 năm thành lập. Với tư cách là Đại sứ ở một quốc gia lớn, Đại sứ đánh giá thế nào về chính sách ngoại giao của Việt Nam với trước kia là Liên Xô và nay là LB Nga?

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn: Kỷ niệm tròn 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô trước kia và LB Nga ngày nay. Có thể nói, quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô và LB Nga gắn liền ngay sau khi chúng ta thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ của chúng ta lúc đó.

Chúng ta đã nhận được sự ủng hộ to lớn của Liên Xô, một quốc gia có truyền thống trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh để ngăn ngừa thảm họa cho nhân loại. Tôi cho rằng, quan hệ gắn bó giữa Việt Nam với Liên Xô trước kia và LB Nga ngày nay có một nền tảng rất lâu. Nó thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa Đảng, Nhà nước và Chính phủ của hai nước trước đây cũng như ngày nay trên cơ sở quan hệ truyền thống, đối tác và chúng ta đã nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện.

Quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga ngày nay kế thừa quan hệ rất tốt đẹp của Việt Nam – Liên Xô trước kia thì đó là nền tảng mà chúng ta đang sử dụng chính sách đối ngoại không những vận dụng tốt ngoại giao nhân dân với ngoại giao chính thống của Nhà nước mà chúng ta còn vận dụng tốt các kênh khác trong môi trường chúng ta đang hội nhập, trong đó có vai trò của LB Nga ở châu Âu.

Quan hệ giữa ta với Liên Xô trước đây và LB Nga hiện nay mang lại những lợi ích thiết thực là chúng ta có một đội ngũ cán bộ, trí thức, những nhà khoa học...được đào tạo ở Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay đang phát huy rất tốt tất cả năng lực của mình trong tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước chúng ta. Định hướng quan hệ giữa Việt Nam với LB Nga ngày nay trên nền tảng quan hệ với Liên Xô trước đây hết sức hiệu quả.

Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội - Moskva, công trình do tập đoàn Incentra của Việt Nam đầu tư tại LB Nga

Trong thời gian tới đây, với những dự án, với những kế hoạch, với những nhiệm vụ...đã được ký kết trong Hiệp định chung giữa Chính phủ hai nước thì sẽ tạo ra sự hợp tác rất toàn diện trong tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và LB Nga.

PV: Thưa Đại sứ, trong những thành tựu của ngành ngoại giao chúng ta, chính sách ngoại giao nhân dân cũng đóng góp một phần rất lớn. Đại sứ có thể nói gì về chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Nga nói riêng để đóng góp vào thành tựu chung ấy cũng như thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam – LB Nga?

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn: Có thể nói là chưa bao giờ có một cộng đồng Việt Nam ở LB Nga được phát triển toàn diện như hiện nay. Chúng ta đã có những đầu tư ban đầu vào nước bạn, điển hình là trung tâm Incentra ở quận phía Bắc của Moskva với một công trình rất đồ sộ mà người Việt Nam xây dựng với sự ủng hộ của bạn bè LB Nga, trước hết là chính quyền Moskva.

Hướng hợp tác với LB Nga trong thời gian tới đây sẽ không chỉ dừng ở các hiệp định Nhà nước mà chúng ta có thể nói, trong các dự án đầu tư phát triển với nhau thì ngoài những dự án liên doanh truyền thống như dầu khí, như năng lượng, giáo dục – đào tạo, khoa học kỹ thuật quân sự thì hướng hợp tác của các doanh nhân, các tập đoàn kinh tế tư nhân sang Nga cũng đã bắt đầu.

Kênh ngoại giao chính thống gắn với các hoạt động đối ngoại nhân dân, trong đó có các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga sẽ làm phong phú thêm, củng cố thêm quan hệ mật thiết ngày càng phát triển và đóng góp thêm cho sự hiện diện của Việt Nam ở LB Nga không phải như trong thời kỳ chiến tranh, chúng ta chỉ yêu cầu sự giúp đỡ, viện trợ của bạn mà giờ đây chúng ta đã tự lực cánh sinh vươn lên để chúng ta đoàn kết, hỗ trợ lại phía bạn trong lúc bạn đang có những khó khăn nhất định như trong giai đoạn hiện nay.

PV: Thưa Đại sứ, trong bối cảnh hiện nay của quốc tế, chính sách ngoại giao của chúng ta nói chung cũng như đường lối đối ngoại đối với từng khu vực và cả LB Nga trong thời gian tới sẽ như thế nào?

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn: Ngành ngoại giao của chúng ta được hình thành trên nền tảng ngoại giao nhân dân rất rõ và truyền thống dân tộc cùng tư tưởng Hồ Chí Minh. Với nền tảng “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, hiện nay, chúng ta đang hội nhập sâu rộng với thế giới nhưng vẫn giữ được thể chế chính trị và độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta.

Sự hội nhập của chúng ta với thể giới để chứng minh rằng, chúng ta không đe dọa bất cứ quốc gia nào, chúng ta cũng không dùng vũ lực hoặc liên kết với ai để chống ai mà chúng ta muốn có một chính sách tự chủ trong cộng đồng thế giới.

Sự hội nhập đó dựa trên nền tảng 70 năm phát triển và 70 năm áp dụng tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” rất tốt. Cho nên trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục vận dụng một cách khôn khéo chính sách đối ngoại của chúng ta trong từng hoàn cảnh, trong từng điều kiện và từng thời kỳ phát triển của thế giới để chúng ta hội nhập thì chúng ta sẽ thu được kết quả tốt.

LB Nga hiện nay đang kế thừa các truyền thống của Liên Xô trước đây, điều đó đang tạo ra sung lực mới trong quan hệ Việt Nam – LB Nga, để không những chúng ta sẽ giúp củng cố và phát triển tiềm năng quân sự của chúng ta để phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhưng chúng ta lại tiếp tục hy vọng vào một thế hệ, đội ngũ các cán bộ khoa học, những nhà trí thức đang được đào tạo tại LB Nga cũng như nhiều nước khác trên thế giới sẽ tham gia xây dựng đất nước Việt Nam đổi mới.

Trong thời gian không xa, quan hệ Việt Nam - LB Nga sẽ tiếp tục được củng cố, nâng lên một bước mới, đặc biệt là đối với những hướng phát triển kinh tế mới của chúng ta như năng lượng nguyên tử hạt nhân... thì tôi cho rằng, đây là hướng mà chúng ta cần duy trì, phát triển./.

Điệp Anh - Thành Phương/VOV - Moscow
Thực hiện

 

Chia sẻ bài viết