Tiếng Việt | English

15/11/2017 - 01:20

Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội: Nhiều mô hình hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, giai đoạn 2012-2017; thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, Công an tỉnh Long An và Hội LHPN 15 huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kết đánh giá tình hình, nguyên nhân kết quả và hạn chế qua 5 năm triển khai, thực hiện.

Cần Đước triển khai mô hình “5 lực lượng cùng quản người lầm lỗi tại cộng đồng”

 Phối hợp chặt chẽ

Thời gian qua, Công an và các cấp Hội LHPN tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức được 32.369 cuộc, có 784.037 lượt người dự; tổ chức vận động 24.421 hộ gia đình hội viên (HV) đăng ký thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Hội LHPN các huyện biên giới phối hợp đồn biên phòng đóng trên địa bàn 20 xã biên giới tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan bảo đảm an ninh tuyến biên giới cho HV. Các cấp Hội LHPN tổ chức 47 lớp tập huấn về kiến thức và kỹ năng truyền thông, kiến thức pháp luật với sự tham dự của 3.664 lượt HV và người dân; 18 cuộc hội thảo về vai trò Hội LHPN với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), có 936 đại biểu dự. Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên đề về an ninh, trật tự (ANTT), an toàn giao thông, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí 19 về quốc phòng và an ninh,...

Với ý thức cảnh giác, người dân và cán bộ, đoàn viên, HV cung cấp 12.255 nguồn tin, trong đó, 8.546 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xử lý 2.141 vụ, 3.503 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực ANTT; lực lượng nòng cốt, cán bộ, HV và người dân trực tiếp vây bắt 459 vụ, 797 đối tượng phạm tội quả tang; vận động 75 đối tượng phạm tội ra đầu thú; hòa giải thành 2.970/3.509 vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân (đạt 84,63%). Có 38 tập thể, 304 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen và giấy khen đột xuất vì có thành tích tham gia phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH.

Hội LHPN các cấp tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động thực hiện nghị quyết liên tịch gắn với thực hiện nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, có 8.350 hộ đạt.

Hiệu quả từ những mô hình

Bên cạnh đó, duy trì và nhân rộng các mô hình: Câu lạc bộ PN với pháp luật; Tổ PN tuyên truyền giữ gìn ANTT, bảo vệ sự bình yên của cộng đồng; Tổ PN “5 không, 3 phòng”; Liên gia tự phòng, tự quản, vừa là HV, vừa là an ninh viên; Gia đình HV không gây rối khi uống ruợu, bia; Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư;... Thực hiện tiêu chí “3 sạch”, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng trên 30 mô hình.

Cán bộ, học sinh và nhân dân dự “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lần thứ 12, năm 2017 do huyện Cần Đước tổ chức

Các cấp hội giải quyết và tham gia giải quyết 1.888 đơn, thư khiếu nại về hôn nhân và gia đình, tranh chấp đất đai; phối hợp nhận lãnh cảm hóa, giáo dục 2.296 người, tiến bộ 589 người. Thực hiện tiêu chí “Gia đình không có bạo lực gia đình”, xây dựng 405 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng với 2.250 thành viên, qua đó, tư vấn, can thiệp, giúp đỡ 52 trường hợp bị bạo lực gia đình. Thành lập các câu lạc bộ: Xây dựng gia đình hạnh phúc; Gia đình hạnh phúc, Nói không với bạo lực gia đình;... vận động PN, nam giới và sự chung tay của cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

5 năm qua, lực lượng Công an cùng Hội LHPN các cấp tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT và quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH. Nội dung thực hiện nghị quyết liên tịch ngày càng đi vào chiều sâu; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục HV và các tầng lớp nhân dân được tăng cường; đa dạng về hình thức, sáng tạo về nội dung, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của lực lượng Công an và Hội LHPN các cấp về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; ý thức phòng, chống tội phạm của cán bộ, HV và nhân dân được nâng lên. Công tác quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH được gắn kết cùng thực hiện với các phong trào khác; nhiều mô hình được thành lập, phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, HVPN và nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng ngừa tội phạm, TNXH, buôn bán PN, trẻ em,.../.

NN 

Chia sẻ bài viết