Tiếng Việt | English

Đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng

Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng tỉnh trở thành động lực giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.