Tiếng Việt | English

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm, chúc tết quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ

Những lời thăm, chúc tết là nguồn động viên, động lực giúp cho quân, dân thực hiện tốt hơn nhiệm vụ