Tiếng Việt | English

Đón nhận hài cốt liệt sĩ Lê Văn Chẩn về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An

Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ Lê Văn Chẩn về Long An.