Tiếng Việt | English

Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An về tăng cường công tác PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra công tác PCCC tại các khu công nghiệp.