Tiếng Việt | English

Kiến Tường - Kong Pong Ro ký kết biên bản hợp tác năm 2019

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức Sơ kết 1 năm ký kết biên bản hợp tác và quy chế kết nghĩa với Chi khu Quân sự Kong Pong Ro, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.