Tiếng Việt | English

Cần Giuộc: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP

UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.