Tiếng Việt | English

UBND tỉnh Long An tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước 2019

UBND tỉnh Long An tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2019 cho thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện và cán bộ trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của các đơn vị.