Tiếng Việt | English

Phòng ngừa cháy nổ trong Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Long An phối hợp Ban quản lý CCN Lợi Bình Nhơn triển khai việc thực hiện các giải pháp, biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy cho doanh nghiệp.