Tiếng Việt | English

Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, ma túy và tín dụng đen

Tại kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX, đại biểu HĐND tỉnh Long An - Hồ Tấn Đức (đơn vị huyện Cần Đước) chất vấn Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh, liên quan đến tình hình an ninh, trật tự...