Tiếng Việt | English

Mùa xuân với niềm tin quân ngũ

Mùa xuân bắt đầu một năm mới với niềm tin và hy vọng, cũng là thời điểm đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với 1.400 thanh niên ưu tú của quê hương Long An.