Long An có 46 đội dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Long An, Công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền nhân rộng mô hình “Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm”.