Bộ Quốc phòng xác nhận phi công Nguyễn Thành Trung hi sinh

Bộ Quốc Phòng xác nhận phi công Nguyễn Thành Trung đã hi sinh khi máy bay thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại Vương quốc Anh.