Tiếng Việt | English

Lừa đảo với hình thức mua bán hàng hóa

Từ đầu tháng 3/2019 đến nay, trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức mua bán hàng hóa.