Tiếng Việt | English

Bộ đội Biên phòng tỉnh - Thi đua quyết thắng gắn với thi đua chuyên đề

Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018.