Tiếng Việt | English

Hết lòng phục vụ nhân dân

Có dịp trở lại Đồn Biên phòng Bến Phố đóng trên địa bàn xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, chúng tôi được gặp Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Chính, Đội Vận động quần chúng,...