Tiếng Việt | English

Nghĩa tình bộ đội vùng biên

Mấy ngày qua, nước lũ trên địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tiếp tục dâng làm ngập một số tuyến đường giao thông nông thôn, nhà ở, ảnh hưởng đến đời sống, việc đi lại của người dân, học sinh đến trường.