Tiếng Việt | English

Tổng kết công tác phối hợp liên ranh Long An - Tiền Giang năm 2019

Huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức tổng kết Công tác phối hợp bảo vệ an ninh, trật tự và công tác Quân sự địa phương năm 2019.