Tiếng Việt | English

Giao ban ngành Dân quân tự vệ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018

Ngày 20/9, Bộ Tham mưu Quân khu 7 tổ chức Hội nghị giao ban ngành Dân quân tự vệ 9 tháng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV.