Tiếng Việt | English

Không đăng tải, chia sẻ thông tin gây mất an ninh, trật tự

Trong những ngày qua, lấy cớ phản đối Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, nhiều người dân đã xuống đường, kéo đến trụ sở cơ quan Nhà nước, các công ty, xí nghiệp gây rối trật tự công cộng.