Tiếng Việt | English

Phước Lợi, Bến Lức: Hiệu quả từ các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự

Thời gian qua, nhờ thực hiện hiệu quả nhiều mô hình phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nên tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được giữ vững, ổn định.