Tiếng Việt | English

Chung tay phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy

Để phòng, chống tội phạm ma túy ngay từ địa bàn cơ sở, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An chung tay thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.