Tiếng Việt | English

Cao điểm xử lý vi phạm quy định về bảo hiểm bắt buộc

Từ nay đến hết tháng 8/2018, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ mở cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.