Tiếng Việt | English

Đức Hòa Đông: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu nhà trọ

Với hơn 200 công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là một trong những xã có lượng công nhân, người lao động đến thuê nhà trọ rất lớn.