Tiếng Việt | English

Bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh

Nhờ đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin và vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn các xã giáp ranh