Tiếng Việt | English

Phước Đông: Hiệu quả từ mô hình Ánh sáng phòng gian

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An thời gian qua cơ bản được giữ vững, ổn định.