Tiếng Việt | English

17 tập thể, 26 cá nhân được khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2018

Nhiều mô hình, phong trào của MTTQ Việt Nam tỉnh Long An và các tổ chức thành viên với sự phối hợp của ngành Công an góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.