Tiếng Việt | English

An Lục Long: Phát huy sức mạnh tổng hợp xóa tệ nạn xã hội, chuyển hóa địa bàn

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An lan tỏa sâu, rộng với nhiều mô hình hay.