Dân góp sức bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn cơ sở

Thời gian qua, an ninh, trật tự tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng được giữ vững. Kết quả đó là nhờ sự giúp sức của người dân trong việc tham gia thực hiện các mô hình, nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm.