Tiếng Việt | English

Điểm sáng về thực hiện và làm theo gương Bác

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đảng các cấp, chúng tôi có dịp về với Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân, nơi được xem là điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị.