Tiếng Việt | English

Điểm tựa nơi biên giới

Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, đơn vị 10 năm liền không có chiến sĩ đào bỏ ngũ, vắng mặt trái phép, vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước;...