Tiếng Việt | English

Đưa quà lên nhà giàn mùa biển động

Vào những ngày cuối năm chuẩn bị đón Tết Cổ truyền của dân tộc, các chuyến tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vận chuyển quà tết, hàng hóa và nhu yếu phẩm lại ra khơi để chuyển đến tận tay các cán bộ, chiến sĩ.