Tiếng Việt | English

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội HPNVN tỉnh Long An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP và Hội LHPNVN tỉnh Trà Vinh thực hiện.