Tiếng Việt | English

Bài 10: Nhà giàn DK1 - 30 năm làm cột mốc chủ quyền

30 năm qua, những hy sinh thầm lặng có khi phải trả giá bằng mất mát hy sinh, nhưng những chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 vẫn vững vàng, hiên ngang đối mặt với sóng gió để làm cột mốc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.