Tiếng Việt | English

Tết quân - dân

Tết đến, khi nhà nhà, người người quây quần sum họp cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hành quân về đón tết cùng người dân xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.