Tiếng Việt | English

Bổ ích, vui tươi, gắn kết, cùng tiến bộ

Thứ năm của tuần cuối tháng, các đơn vị tổ chức Ngày chính trị và văn hóa, tinh thần. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội,...