Tiếng Việt | English

Chính phủ yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái

Các phương tiện bay không người lái được ứng dụng rộng rãi và mang lại lợi ích trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, song cũng có thể gây ra những nguy cơ về an ninh, quốc phòng.