Tiếng Việt | English

Bắt đầu các hoạt động Giao lưu quốc phòng biên giới Việt-Trung lần 5

Hoạt động Giao lưu quốc phòng biên giới Việt-Trung lần 5 nhằm tăng sự tin cậy chính trị; xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết; thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.