Tiếng Việt | English

Hoa hồng bắn giỏi

Thao trường lúc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 tổ chức kiểm tra 3 tiếng nổ kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới là những ngày mưa dầm rả rích.