Việt Nam tham dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương

Hội nghị PACC là diễn đàn để Tư lệnh Lục quân các nước trong khu vực trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm của lực lượng Lục quân, thiết lập và thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực.