Tiếng Việt | English

Tham vấn Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 12

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh tiếp ngài Stephen Moore - Cục trưởng Cục Chính sách Quốc tế, Bộ Quốc phòng Australia dự tham vấn hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 12.