Gia đình chiến sĩ đang chờ mong những vòng tay nhân ái

Sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, Tài được biên chế về Trung đội Súng máy PK12,7mm