Quân khu 7: Hội thi bắn đạn thật lực lượng phòng không năm 2016

Tham gia Hội thi gồm: Đại đội pháo phòng không 37-1mm, trung đội súng máy phòng không 12,7mm của dân quân các tỉnh, thành địa bàn Quân khu và bộ đội chủ lực...