Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình LHQ: Vinh dự và trách nhiệm

Qua thực tế 3 năm hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã tạo được hình ảnh, vị thế của mình trên trường quốc tế.