Tiếng Việt | English

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, làm tốt công tác đối ngoại.