Tiếng Việt | English

Bộ đội Biên phòng Long An kiểm tra chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại 34 chốt kiểm soát, chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.