Tiếng Việt | English

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp hoàn thành Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2023

Qua thời gian triển khai thực hiện, đến nay, 3 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp hoàn thành việc tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2023.