Long An: Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Long An phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, huy động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới.