Tiếng Việt | English

Xuân về miền phên giậu

Đã bao mùa xuân trôi qua, người dân miền phên giậu đón những cái tết bình yên, no ấm nhờ mùa màng bội thu, an ninh, trật tự được ổn định.