Tiếng Việt | English

Đồn Biên phòng Sông Trăng: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện tháng cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới.