Đức Hòa: 368 nam công dân được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2017

Từ ngày 28/11 đến 19/12/2016, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự công dân gọi nhập ngũ 2017 trên địa bàn huyện.