Giữ vững thế trận quốc phòng trên địa bàn phát triển công nghiệp

Xã Mỹ Hạnh Bắc luôn giữ vững khu vực phòng thủ quan trọng của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về quốc phòng và là địa bàn an ninh trọng điểm của Bộ Công an.