Tiếng Việt | English

Chủ tịch Cuba Diaz-Canel đặt chân xuống New York, lần đầu tiên tới Mỹ

Tại quốc gia cựu thù thời Chiến tranh Lạnh này, Chủ tịch Diaz-Canel sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, lên án chính sách cấm vận thương mại kéo dài hàng chục năm của Mỹ.