Tiếng Việt | English

Giới chuyên gia phân tích về kết quả bầu cử Tổng thống Nga 2018

Theo nhà quan sát Claudio DAmico, đảng Lega-Italy, kết quả bầu cử Tổng thống Nga có thể được xem như được định trước, cho thấy người dân Nga ủng hộ sự tiếp nối tiến trình chính trị này.