Tiếng Việt | English

'ASEAN là một tổ chức khu vực thành công với nhiều thành tựu nổi bật'

Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết một trong những thành tựu nổi bật của ASEAN sau 53 năm thành lập là việc thành lập Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015.