Bầu cử Campuchia: đảng CPP ​chiến thắng ở 70% xã, phường

Ngày 25/6, Ủy Ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường nhiệm kỳ 4.