Tiếng Việt | English

Tổng thống Trump tin Mỹ sẽ vượt qua “tuần lễ khủng khiếp nhất” của đại dịch Covid-19

Dù cảnh báo về “tuần lễ khủng khiếp nhất” của đại dịch Covid-19, Tổng thống Trump vẫn tin tưởng sẽ có “ánh sáng cuối đường hầm”.