Tiếng Việt | English

Pháp: Bạo lực tái diễn tại các cuộc biểu tình 'Áo vàng'

Để đánh dấu một năm ngày phát động phong trào "Áo vàng", những người biểu tình quá khích đã tuyên bố sẵn sàng đổi mới phương thức hành động.