Tiếng Việt | English

Hàn Quốc kêu gọi các nước kiềm chế việc hạn chế nhập cảnh

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã giải thích những nỗ lực của Hàn Quốc trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 và yêu cầu các nước kiềm chế không thực hiện các biện pháp hạn chế nhập cảnh quá mức.