Tiếng Việt | English

Tổng thống Trump: Thỏa thuận Mỹ-Trung 'tốt hơn nhiều' so với mong đợi

Tổng thống Trump ca ngợi một chương mới trong quan hệ với Bắc Kinh, xem đây là "mối quan hệ tốt nhất mà chúng ta từng có với Trung Quốc trong nhiều năm."