Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ nghe Nhã nhạc Huế khi sang Việt Nam

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ được nghe Nhã nhạc Cung đình Huế trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 28/2 - 5/3 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.