Tiếng Việt | English

Biểu tình – Nguy cơ “siêu lây nhiễm” Covid-19 tại Mỹ và nhiều quốc gia

Nhiều người lo ngại về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong các cuộc biểu tình và nó có thể tạo ra những ca siêu lây nhiễm “chưa từng có”.