Tiếng Việt | English

Ông Say Chhum tái đắc cử Chủ tịch Thượng viện Campuchia khoá 4

Sáng 23/4, tại kỳ họp thứ nhất Thượng viện Campuchia khoá 4, ông Samdech Say Chhum tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Thượng viện.