Tiếng Việt | English

Thủ tướng Campuchia đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam

Nhấn mạnh ý nghĩa của "Ngày Chiến thắng 07/01/1979," Thủ tướng Hun Sen cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng, hồi sinh và phát triển đất nước.