Tiếng Việt | English

Nhật Bản, Hàn Quốc nhất trí đối thoại giải quyết bất đồng lịch sử

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nêu rõ hai nước đã chia sẻ quan điểm cần phải giải quyết tranh cãi, được xem như "di sản" tồi tệ từ thời kỳ phátxít Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên.