Tiếng Việt | English

LHQ kêu gọi cộng đồng đoàn kết chống khủng bố trong bối cảnh dịch bệnh

Tổng thư ký Guterres kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc duy trì tinh thần chống khủng bố và có các biện pháp ứng phó sáng tạo để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.