Tiếng Việt | English

ECCC phán quyết các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ phạm tội diệt chủng

Sáng 16/11, Tòa án đặc biệt tại Tòa án Campuchia (ECCC) đã ra phán quyết các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan và Nuon Chea phạm tội ác diệt chủng trong Vụ án 002/02 và kết án tù chung thân.