Tiếng Việt | English

Nữ Bộ trưởng Giao thông 34 tuổi được bầu làm Thủ tướng Phần Lan

Ở tuổi 34, bà Sanna Marin đã trở thành nguyên thủ quốc gia trẻ nhất trong lịch sử của Phần Lan.