LHQ bổ nhiệm nhà ngoại giao Nga đứng đầu cơ quan chống khủng bố ​

Một nhà ngoại giao Nga được bổ nhiệm làm người đứng đầu Văn phòng chống khủng bố của Liên hợp quốc.