Tiếng Việt | English

Nhà vua Thái Lan Rama X chính thức trị vì từ ngày 4/1/2019

Hoàng gia Thái Lan công bố Nhà vua Maha Vajiralongkorn - Rama X đã phê chuẩn thời điểm tổ chức lễ đăng cơ trong 3 ngày, từ ngày 4-6/5/2019.