Hạ viện Italy thông qua lần cuối kế hoạch giải cứu ngân hàng

Ngày 16/2, với 246 phiếu thuận và 147 phiếu chống, Hạ viện Italy đã bỏ phiếu thông qua lần cuối khoản ngân sách của chính phủ trị giá khoảng 20 tỷ euro để giải cứu các ngân hàng đang gặp khó khăn ở nước này.