Tiếng Việt | English

Hải quân Nga, Trung Quốc và Iran diễn tập bắn các mục tiêu trên biển

Hạm đội của các nước trên đã diễn tập xạ kích vào các mục tiêu được xác định trước bằng các loại vũ khí và tất cả các hoạt động được thực hiện dưới sự giám sát của Hải quân Iran.