Tiếng Việt | English

Mỹ chính thức áp thuế với 200 tỉ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc

Mỹ chính thức áp thuế 10% với gói hàng hóa trị giá 200 tỉ USD nhập khẩu từ Trung Quốc trong khi Bắc Kinh cũng đáp trả với việc áp mức thuế tương ứng với 60 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.