Tiếng Việt | English

Slovenia đối mặt với nguy cơ tổ chức bầu cử sớm

Slovenia đang đối mặt với nguy cơ phải tổ chức bầu cử sớm sau khi đảng Slovenia mới (NSI) rút khỏi các cuộc đàm phán thành lập liên minh.