Tiếng Việt | English

Cuba tưởng nhớ ngày mất của lãnh tụ cách mạng Fidel Castro

Từ ngày 24/11, trên khắp các tỉnh, thành phố của Cuba, nhiều hoạt động đã diễn ra để tưởng nhớ lãnh tụ cách mạng lịch sử Fidel Castro vào dịp tròn 2 năm ngày mất của ông 25/11/2016-25/11/2018.