Tiếng Việt | English

Italy thêm 766 nạn nhân tử vong, dịch vẫn chưa qua đỉnh

Dịch Covid-19 tại Italy vẫn đang duy trì mức ổn định trên một đường thẳng trên đỉnh và sớm nhất đến đầu tuần sau mới bắt đầu đi xuống.