Tiếng Việt | English

Thái Lan: Người dân không hài lòng về xử lý khủng hoảng bụi mịn

Phần lớn người dân Thái Lan cho rằng các cơ quan chính phủ xử lý không hiệu quả tình trạng khói mù bụi mịn bằng hoặc nhỏ hơn 2,5 micrometre (PM2.5) bao trùm nhiều khu vực của thủ đô.