Tiếng Việt | English

Chính quyền Hong Kong kêu gọi giải quyết vấn đề thông qua đối thoại

Trước tình hình khó khăn hiện nay, chính quyền Hong Kong mong muốn được thông qua đối thoại để kết nối với người dân, cùng nhau giải quyết các vấn đề trong xã hội.