Tiếng Việt | English

Mỹ: Lầu Năm Góc công bố kế hoạch mở rộng hải quân, thêm 60 tàu chiến

Bộ trưởng Esper cho biết kế hoạch được đưa ra sau khi rà soát toàn diện sức mạnh hải quân Mỹ, theo đó Lầu Năm Góc sẽ mở rộng hạm đội của Mỹ lên hơn 355 tàu so với mức 293 tàu hiện nay.