Tiếng Việt | English

Campuchia phát triển mạnh mẽ sau 40 năm thoát khỏi chế độ Pol Pot

40 năm sau ngày giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, đất nước Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.