Nga sẵn sàng nối lại hợp tác với Mỹ về vấn đề an ninh

Nga bày tỏ thiện chí sẵn sàng nối lại sự hợp tác với Mỹ về các vấn đề an ninh, trong đó có cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm mạng.