Thành lập Trung tâm Quân đội và Luật nhân đạo quốc tế châu Á-​TBD

Trung tâm khu vực về Quân đội và Luật nhân đạo quốc tế đặt tại Học viện quốc phòng Malaysia sẽ là nơi tham chiếu đầu tiên cho các lực lượng vũ trang trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.