Tiếng Việt | English

WTO cảnh báo viễn cảnh u ám của thương mại toàn cầu

WTO cảnh báo tốc độ tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục yếu kém khi bước vào quý 2 của năm nay, trong khi chỉ số về thương mại hàng hóa thế giới vẫn không có dấu hiệu cải thiện.