Tiếng Việt | English

Tòa án Phnom Penh tạm trả tự do cho thủ lĩnh đối lập Kem Sokha

Kem Sokha được tạm thả với 3 điều kiện: không được rời khỏi Campuchia; không tham gia hoạt động chính trị và phải có mặt khi cơ quan chức năng yêu cầu; tiếp tục chịu sự giám sát của tòa.