Tiếp tục xảy ra động đất mạnh 6,9 độ Richter ở quần đảo Solomon

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương dự báo có thể có xuất hiện những đợt sóng thần nguy hiểm cao từ 1-3 mét ở một số khu vực ven biển Solomon.