Singapore tạo khuôn khổ cho nghề mại dâm

Trong khi nhiều quốc gia còn băn khoăn trong việc hợp pháp hóa nghề mại dâm, đảo quốc Singapore chọn cách quản lý hoạt động này bằng cách liên tục cập nhật hàng rào pháp lý.