Hàn Quốc trì hoãn truy tố Tổng thống cho đến khi mãn nhiệm

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, Tổng thống không thể bị truy tố khi đang đương chức trừ khi thừa nhận “phản quốc” hoặc “phạm tội hình sự nghiêm trọng”.