Tiếng Việt | English

LHQ ủng hộ kế hoạch rà phá bom mìn tại DMZ trên bán đảo Triều Tiên

Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc cũng đề xuất các nước thành viên cùng tham gia tháo gỡ khoảng 380.000 quả mìn trong khu DMZ.