Tiếng Việt | English

Mỹ-Trung xúc tiến cuộc gặp chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại mới

Các cuộc đàm phán thương mại cấp phó Mỹ-Trung sẽ mở đường cho cuộc gặp cấp cao giữa Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin với Phó Thủ tướng Lưu Hạc.