Nga và Nhật Bản xúc tiến các dự án hợp tác tại khu vực tranh chấp

Nhật Bản đang nghiên cứu một cách kỹ lưỡng các đề xuất của Nga về hợp tác tại khu vực quần đảo tranh chấp giữa hai nước mà Nga gọi là Nam Kuril trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ Phương Bắc.