Cần giải pháp khẩn cấp cho cuộc khủng hoảng tại Zimbabwe

Tình hình hỗn loạn leo thang tại Zimbabwe trong vài ngày qua sau khi quân đội nước này có những hành động can thiệp vào chính trường đang đẩy quốc gia miền Nam châu Phi chìm sâu vào khủng hoảng.