Việt Nam hết sức quan ngại việc Triều Tiên phóng tên lửa

Việt Nam hết sức quan ngại việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa vào sáng ngày 14/5/2017.