Tiếng Việt | English

Việt Nam muốn cùng Trung Quốc xử lý thỏa đáng vấn đề Biển Đông

Hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng vấn đề Biển Đông.