Tiếng Việt | English

Nhiều tiềm năng thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam-Senegal

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Senegal, đặc biệt trong các lĩnh vực hai nước có thế mạnh.