Hải quân Mỹ tiến hành hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông

Nhà Trắng tuyên bố hoạt động mới nhất của hải quân Mỹ trên Biển Đông là nhằm mục đích thể hiện quyền tự do đi lại ở vùng biển quốc tế được UNCLOS cho phép