Việt Nam tham gia tích cực, đóng góp vào thành công của APA-9

Hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị Việt Nam-Iran thời gian qua; khẳng định Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy, tăng cường quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của mỗi bên.