Tiếng Việt | English

Thông điệp của Việt Nam tại phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng LHQ

Tăng cường đối tác toàn cầu vì một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững cho mọi người dân.