Tiếng Việt | English

Việt Nam dự họp HĐBA về bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang

Phát biểu thay mặt ASEAN, Đại sứ Phạm Thị Kim Anh, Đại biện Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh ASEAN quan ngại sâu sắc về tình trạng gia tăng các vụ vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em.