Tiếng Việt | English

21/07/2015 - 05:01

Quy hoạch Nghĩa trang mới cho cán bộ cấp cao

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang mới và Nhà tang lễ quốc gia.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có chủ trương xây dựng Nghĩa trang mới dành cho cán bộ cao cấp sau khi từ trần và Nhà tang lễ quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng tổ chức việc lựa chọn địa điểm xây dựng, quy hoạch xây dựng Nghĩa trang mới và Nhà tang lễ quốc gia. Đây là việc làm cần thiết để đáp ứng yêu cầu trước mắt và cho lâu dài.

Đối với Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang Yên Trung; trong đó chú ý đến các đối tượng phục vụ của Nghĩa trang; nghiên cứu quy hoạch Khu an táng cán bộ cao cấp khi từ trần được chôn cất chung cùng vợ (hoặc chồng) để phù hợp với tập quán đời sống của người Việt Nam; bổ sung khu vực Đài hóa thân hoàn vũ để khuyến khích việc chôn cất bằng hình thức hỏa táng, hợp vệ sinh, tiết kiệm đất. Khu vực an táng dành cho cán bộ cao cấp sau khi từ trần được đầu tư từ ngân sách Nhà nước và được quản lý như Nghĩa trang Mai Dịch hiện nay.

Trong quy hoạch Nghĩa trang Yên Trung, dành phần diện tích thích hợp làm nghĩa trang phục vụ các đối tượng khác và được thực hiện theo phương thức xã hội hóa để lấy kinh phí giải phóng mặt bằng, tái định cư các hộ dân và xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khu vực Nghĩa trang. Giao Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đảng làm cơ sở triển khai thực hiện.

Quy hoạch Nhà tang lễ quốc gia phù hợp định hướng phát triển đô thị

Đối với Nhà tang lễ Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà tang lễ quốc gia tại xã Song Phương, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển đô thị, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở quản lý quy hoạch, quản lý đất đai phục vụ đầu tư trong tương lai.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư nghiên cứu, lập dự án mở rộng Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội thành Nhà tang lễ quốc gia trong giai đoạn trước mắt; chỉ đạo xây dựng phương án quy hoạch, kiến trúc của Dự án và lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội tại số 5 Trần Thánh Tông, bàn giao mặt bằng để Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện./.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ bài viết