Tiếng Việt | English

19/03/2018 - 15:28

Quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện

Câu hỏi: Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là gì?

(mnnguyen98@gmail.com)

Trả lời: Khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng các quyền lợi như sau:

* Chế độ hưu trí:

- Để được hưởng chế độ hưu trí, đối tượng tham gia là nam phải đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và 20 năm đóng BHXH trở lên. Nếu đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng không đủ số năm đóng BHXH thì được tiếp tục đóng cho đến khi đủ 20 năm.

Mức lương hưu được hưởng: Từ ngày 01-01-2018, mức lương hưu hằng tháng của người tham gia được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH như sau: Nam nghỉ hưu năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, năm 2022 trở đi là 20 năm. Nữ nghỉ hưu từ 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ mỗi năm, người tham gia được tính thêm 2% và mức hưởng tối đa là 75%.

- Chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75% thì ngoài lương hưu, còn được hưởng trợ cấp 1 lần. Mức trợ cấp dựa trên số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng, cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

- Được điều chỉnh lương hưu: Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt từng thời kỳ, theo công bố của Nhà nước.

- Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu.

*Trường hợp không có điều kiện tham gia tiếp BHXH tự nguyện thì có thể hưởng BHXH một lần:

Về mức hưởng: Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

*Chế độ tử tuất: Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên hoặc người đang hưởng lương hưu, khi chết, người lo mai táng sẽ được hưởng trợ cấp mai táng. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người
tham gia BHXH tự nguyện chết.

Người tham gia BHXH tự nguyện đang đóng BHXH, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, đang hưởng lương hưu, khi chết, thân nhân của người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng trợ cấp tuất 1 lần. Mức hưởng trợ cấp tuất 1 lần dựa trên số năm đã đóng BHXH và được chia như sau: Bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014. Bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH sau năm 2014.

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có cả thời gian đóng BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc thì mức trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH./.

BHXH tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết