Tiếng Việt | English

08/05/2019 - 10:15

Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An (5/5/1976 - 5/5/2019), phóng viên Báo Long An có cuộc phỏng vấn Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng BÐBP tỉnh, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc

Tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc

PV: Đại tá có thể cho biết đặc điểm địa lý tuyến biên giới của tỉnh và một số giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh tuyến biên giới của tỉnh?

Đại tá Phạm Phú Phước: Long An có đường biên giới tiếp giáp 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia, dài gần 133km. Có 6 huyện, thị xã với 20 xã biên giới. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới tương đối ổn định, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững; kinh tế, văn hóa, xã hội từng bước phát triển; quốc phòng - an ninh được củng cố.

Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc là một nội dung đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm”; “Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Cùng với việc chỉ huy, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp công tác biên phòng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, kiên quyết không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị duy trì thực hiện các chế độ nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ ở các tổ, đội công tác. Nắm vững tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ để làm tốt công tác giáo dục chính trị, động viên bộ đội khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PV: Để tiếp tục phát huy tốt truyền thống vẻ vang của quân đội, lực lượng BĐBP, BĐBP tỉnh cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì, thưa Ðại tá?

Đại tá Phạm Phú Phước: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP cần phải nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng, những yếu tố tác động và thực trạng nền biên phòng hiện nay để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Đặc biệt, phải nắm vững thành phần, mối quan hệ, yêu cầu, nội dung của thế trận biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các nghị quyết, quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của cấp trên về xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc độc lập, toàn vẹn chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, chủ động nắm chắc và giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra; tích cực, chủ động xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; dự báo, nắm chắc tình hình, có đối sách sát đúng làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; chủ động đấu tranh, phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân; tham mưu, phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng BĐBP tỉnh Long An vững mạnh, chính quy và từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

PV: Đại tá cho biết thêm về phương hướng, nhiệm vụ của BĐBP tỉnh trong thời gian tới?

Đại tá Phạm Phú Phước: BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng các biện pháp công tác biên phòng, phòng, chống các hoạt động xâm nhập, tình báo, gián điệp, khủng bố, đồng thời phối hợp chặt chẽ các lực lượng công an, quân sự, các sở, ban, ngành,... triển khai xây dựng, củng cố, hoàn thiện thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân - dân, phát huy sức mạnh tại chỗ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Sông Trăng và Đồn Cảnh sát Bảo vệ biên giới tuần tra song phương

Đồn Biên phòng Sông Trăng và Đồn Cảnh sát Bảo vệ biên giới tuần tra song phương

Song song đó, BĐBP tỉnh tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất; vận động người dân chấp hành tốt Luật Biên giới quốc gia; Nghị định 34, hiệp định, hiệp ước, quy chế biên giới, phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Đồng thời, tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, qua đó xây dựng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tích cực tham gia cùng BĐBP xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Tham gia phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân biên giới; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân để quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

PV: Xin cảm ơn Ðại tá!

Minh Luận(thực hiện)

Chia sẻ bài viết