Tiếng Việt | English

05/04/2019 - 08:26

Quyết tâm cao - thành quả tốt

Cuối tháng 3, thông tin Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018 của tỉnh Long An được xếp thứ 3 các tỉnh, thành trong cả nước, đứng đầu trong nhóm tốt, tăng lên một hạng so năm 2017, đã làm nức lòng các cấp ủy, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Thông tin này minh chứng cho quyết tâm chính trị, sự đồng lòng, sáng tạo, vượt khó của hệ thống chính trị, nhất là lãnh đạo tỉnh, các ngành liên quan và địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Qua đó, tạo nên hiệu ứng tốt, tiếp tục tăng sức lan tỏa sâu, rộng trong đời sống KT-XH và cộng đồng doanh nghiệp.

Cộng hưởng niềm vui đó, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) lần thứ 15 với điểm nhấn về kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019 trong quí I, đã cho thấy những gam màu tươi sáng, những tín hiệu khởi sắc từ sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy. Quí I, tỉnh đạt một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong sản xuất nông nghiệp, người dân ngày càng nhận thức rõ và đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung xây dựng theo hướng chất lượng, hiệu quả. Công nghiệp - xây dựng phát triển khá tốt; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,3% so cùng kỳ; thu hút đầu tư có nhiều tiến bộ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh, nội chính và đối ngoại tiếp tục được tăng cường, ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện nghị quyết cấp ủy năm 2019 gắn với việc thực hiện khá nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của Đảng đã tạo nền tảng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong quí I/2019 còn một số khó khăn, hạn chế, đó là giá nông sản thấp, tiêu thụ lúa, mía còn nhiều khó khăn; dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp. Việc triển khai thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, hiệu quả chưa rõ nét. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ, kiểm soát ô nhiễm môi trường vẫn còn bất cập, bức xúc dù đã “bắt mạch” từ lâu; việc giải quyết các vấn đề bức xúc, khiếu nại có mặt chưa tốt.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình trên, Tỉnh ủy xác định và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thực hiện trong quí II. Quyết tâm chính trị trong thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và tinh thần đột phá, quyết liệt, sáng tạo trong điều hành phát triển KT-XH quí I/2019 chính là động lực, bài học kinh nghiệm để tỉnh nỗ lực thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm. Sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là nhân tố quan trọng nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết