Tiếng Việt | English

22/12/2015 - 10:13

Ra mắt sách mới về GS Trần Văn Giàu

Lễ giỗ lần thứ 5 tưởng niệm GS Trần Văn Giàu được tổ chức tại chùa Pháp Hoa (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đúng 11-11 âm lịch (21-12) với đại diện gia tộc họ Trần và Viện Lịch sử dòng họ cùng tổ chức.

Hòa thượng Thích Như Niệm điểm lại tiểu sử GS Trần Văn Giàu tại lễ giỗ lần thứ 5 - Ảnh: L.Điền

Ảnh: L.Điền

Một nội dung quan trọng của lễ giỗ GS Trần Văn Giàu năm nay là ra mắt quyển sách Giáo sư Trần Văn Giàu và tác phẩm Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, do NXB Chính Trị Quốc Gia, Viện Lịch sử dòng họ biên soạn từ các tham luận của hội thảo về GS Trần Văn Giàu tổ chức năm 2014.

Đây là những ghi nhận, đánh giá và cả đặt vấn đề của các tác giả tham luận về một đề tài nghiên cứu quan trọng của GS Trần Văn Giàu: Nghiên cứu về giá trị tinh thần truyền thống của người Việt Nam.

Tại buổi lễ, TS Hoàng Văn Lễ - đại diện Viện Lịch sử dòng họ - dẫn lại những ý kiến từ tập sách cho thấy GS Trần Văn Giàu là người đi tiên phong trong việc xác định giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam một cách hệ thống, có lý luận chặt chẽ.

TS Lễ cho rằng: “Chúng ta đang bước tới một giai đoạn mới trong nghiên cứu về GS Trần Văn Giàu - giai đoạn nghiên cứu những tác phẩm cụ thể của GS Trần Văn Giàu đã được xuất bản”. 

Lam Điền/tuoitre online

Chia sẻ bài viết