<![CDATA[Tin Tức]]> http://baolongan.vn/rss/subcate/an-ninh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:22 +0800 (baolongan.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[“Tai”, “mắt” giám sát tội phạm]]> http://baolongan.vn/-tai-mat-giam-sat-toi-pham-a43280.html Phường 1, TP.Tân An, triển khai thực hiện tốt mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự ”.]]> Fri, 22 Sep 2017 16:49:51 +0700 <![CDATA[Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm]]> http://baolongan.vn/tang-cuong-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-a43272.html Ngày 21/9/2017, Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường phòng ngừa, đấu tranh loại tội phạm này. Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc CA tỉnh Long An, chủ trì hội nghị.]]> Fri, 22 Sep 2017 16:49:51 +0700 <![CDATA[Công an thị xã Kiến Tường vì nhân dân phục vụ]]> http://baolongan.vn/cong-an-thi-xa-kien-tuong-vi-nhan-dan-phuc-vu-a43232.html Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Ban Chỉ huy Công an thị xã Kiến Tường triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác.]]> Fri, 22 Sep 2017 16:49:51 +0700 <![CDATA[Long An có 46 đội dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm]]> http://baolongan.vn/long-an-co-46-doi-dan-phong-honda-khach-phong-chong-toi-pham-a43236.html Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Long An, Công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền nhân rộng mô hình “Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm”.]]> Fri, 22 Sep 2017 16:49:51 +0700 <![CDATA[Long An có 164/192 xã, phường, thị trấn lắp đặt camera an ninh]]> http://baolongan.vn/long-an-co-164-192-xa-phuong-thi-tran-lap-dat-camera-an-ninh-a43254.html Ngày 21/9, Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Giao ban công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quí III/2017.]]> Fri, 22 Sep 2017 16:49:51 +0700 <![CDATA[Công an tỉnh Long An: Khen thưởng 13 tập thể, 189 cá nhân trong quí III/2017]]> http://baolongan.vn/cong-an-tinh-long-an-khen-thuong-13-tap-the-189-ca-nhan-trong-qui-iii-2017-a43234.html Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị giao ban tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hội quí III/2017. Đại tá Lê Minh Hùng - Phó Giám đốc CA tỉnh, chủ trì hội nghị.]]> Fri, 22 Sep 2017 16:49:51 +0700 <![CDATA[Ánh sáng an ninh, trật tự]]> http://baolongan.vn/anh-sang-an-ninh-trat-tu-a43183.html Mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự gắn với các mô hình: Camera an ninh, Cổng an ninh, trật tự,... tạo thế trận liên hoàn, khép kín trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm]]> Fri, 22 Sep 2017 16:49:51 +0700 <![CDATA[Tháng 8, người dân cung cấp 7 tin liên quan đến an ninh, trật tự]]> http://baolongan.vn/thang-8-nguoi-dan-cung-cap-7-tin-lien-quan-den-an-ninh-trat-tu-a43131.html Trong tháng 8/2017, Công an các địa phương phối hợp các ngành, đoàn thể tiếp tục vận động, hướng dẫn người dân tự phòng, tự quản, tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.]]> Fri, 22 Sep 2017 16:49:51 +0700 <![CDATA[Chủ động phòng ngừa tội phạm tại gia đình]]> http://baolongan.vn/chu-dong-phong-ngua-toi-pham-tai-gia-dinh-a43144.html Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An xây dựng nhiều mô hình, kế hoạch, góp phần tích cực trong phòng ngừa phát sinh tội phạm.]]> Fri, 22 Sep 2017 16:49:51 +0700 <![CDATA[Vì nhân dân phục vụ]]> http://baolongan.vn/vi-nhan-dan-phuc-vu-a43072.html Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là hoạt động cụ thể nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng]]> Fri, 22 Sep 2017 16:49:51 +0700 <![CDATA[35 chiến sĩ được xét kết nạp Đảng]]> http://baolongan.vn/35-chien-si-duoc-xet-ket-nap-dang-a42941.html Công an tỉnh Long An tổ chức tổng kết công tác quản lý, sử dụng chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, giai đoạn 2014-1017.]]> Fri, 22 Sep 2017 16:49:51 +0700 <![CDATA[Tân Thạnh thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ]]> http://baolongan.vn/tan-thanh-thu-gom-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-a42935.html Công an huyện Tân Thạnh chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, công nhân viên chức tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn huyện tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế.]]> Fri, 22 Sep 2017 16:49:51 +0700 <![CDATA[Cần Đước: Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc]]> http://baolongan.vn/can-duoc-day-manh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-a42876.html Hiện nay, toàn huyện lắp đặt 201 điểm với 484 camera trên các tuyến đường, các đơn vị và người dân lắp đặt 2.646 camera ANTT. Các mô hình: Ánh sáng văn hóa ANTT, Cổng ANTT phát huy hiệu quả.]]> Fri, 22 Sep 2017 16:49:51 +0700 <![CDATA[Vĩnh Hưng: Xây dựng hình ảnh Cảnh sát giao thông bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ]]> http://baolongan.vn/vinh-hung-xay-dung-hinh-anh-canh-sat-giao-thong-ban-linh-nhan-van-vi-nhan-dan-phuc-vu-a42882.html Từ những việc làm thiết thực, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách làm việc khoa học, chuẩn mực...]]> Fri, 22 Sep 2017 16:49:51 +0700 <![CDATA[Tuyên truyền về an ninh, trật tự trong bệnh viện]]> http://baolongan.vn/tuyen-truyen-ve-an-ninh-trat-tu-trong-benh-vien-a42900.html Ngày 14/9, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Long An phối hợp Bệnh viện Đa khoa Long An tổ chức tuyên truyền tình hình an ninh chính trị; trật tự, an toàn xã hội;...]]> Fri, 22 Sep 2017 16:49:51 +0700