<![CDATA[Tin Tức]]> http://baolongan.vn/rss/subcate/he-thong-chinh-tri/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:17 +0800 (baolongan.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư về thực hiện dân chủ cơ sở]]> http://baolongan.vn/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-ve-thuc-hien-dan-chu-co-so-a59535.html Xin trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.]]> Tue, 17 Jul 2018 18:42:13 +0700 <![CDATA[Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở]]> http://baolongan.vn/tiep-tuc-day-manh-viec-xay-dung-va-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-a59525.html Sáng 16/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị toàn quốc về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.]]> Tue, 17 Jul 2018 18:42:13 +0700 <![CDATA[Phấn đấu thực hiện nghị quyết đạt ở mức cao nhất]]> http://baolongan.vn/phan-dau-thuc-hien-nghi-quyet-dat-o-muc-cao-nhat-a59376.html Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX, hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc. Phóng viên Báo Long An phỏng vấn nhanh Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh ngay khi kết thúc kỳ họp.]]> Tue, 17 Jul 2018 18:42:13 +0700 <![CDATA[Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị tốt cho việc lấy phiếu tín nhiệm]]> http://baolongan.vn/chu-tich-quoc-hoi-chuan-bi-tot-cho-viec-lay-phieu-tin-nhiem-a59377.html Chủ tịch Quốc hội đề nghị: “Chú ý chuẩn bị hồ sơ ngay từ bây giờ và Ban Công tác đại biểu sẽ tham mưu ngay từ bây giờ chứ không đợi tháng 8, tháng 9".]]> Tue, 17 Jul 2018 18:42:13 +0700 <![CDATA[Thường vụ Quốc hội chưa thông qua tăng thuế môi trường với xăng, dầu]]> http://baolongan.vn/thuong-vu-quoc-hoi-chua-thong-qua-tang-thue-moi-truong-voi-xang-dau-a59303.html Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa thông qua đề xuất của Chính phủ khi xem xét dự thảo Nghị quyết của về Biểu thuế bảo vệ môi trường, sáng 12/7.]]> Tue, 17 Jul 2018 18:42:13 +0700 <![CDATA[Ông Trương Minh Tuấn bị cảnh cáo, cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng]]> http://baolongan.vn/ong-truong-minh-tuan-bi-canh-cao-cho-thoi-giu-chuc-bi-thu-ban-can-su-dang-a59304.html Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT-TT.]]> Tue, 17 Jul 2018 18:42:13 +0700 <![CDATA[Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6]]> http://baolongan.vn/nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-6-a59259.html Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý ngoại hối, ổn định thị trường ngoại tệ... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6.]]> Tue, 17 Jul 2018 18:42:13 +0700 <![CDATA[Ban Bí thư kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông]]> http://baolongan.vn/ban-bi-thu-ky-luat-ban-can-su-dang-bo-thong-tin-va-truyen-thong-a59184.html Ngày 10/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.]]> Tue, 17 Jul 2018 18:42:13 +0700 <![CDATA[Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX: Dự kiến xem xét, thông qua 19 nghị quyết]]> http://baolongan.vn/ky-hop-thu-10-hdnd-tinh-khoa-ix-du-kien-xem-xet-thong-qua-19-nghi-quyet-a59143.html Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp lệ giữa năm 2018), HĐND tỉnh Long An khóa IX và phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh được tổ chức trong 2 ngày 12 và 13/7/2018.]]> Tue, 17 Jul 2018 18:42:13 +0700 <![CDATA[Cơ quan kiểm tra, giám sát đã chủ động phát hiện sai phạm chưa?]]> http://baolongan.vn/co-quan-kiem-tra-giam-sat-da-chu-dong-phat-hien-sai-pham-chua-a59051.html Tại sao cả một tập thể, cả một tầng nấc, hệ thống thanh tra, kiểm tra dày đặc từ trên xuống dưới, từ dọc sang ngang vẫn không phát hiện được sai phạm?]]> Tue, 17 Jul 2018 18:42:13 +0700 <![CDATA[Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan]]> http://baolongan.vn/thu-tuong-bo-nhiem-nhan-su-3-co-quan-a59028.html Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.]]> Tue, 17 Jul 2018 18:42:13 +0700 <![CDATA[TP.HCM kỷ luật nhiều cán bộ đảng viên vi phạm]]> http://baolongan.vn/tp-hcm-ky-luat-nhieu-can-bo-dang-vien-vi-pham-a58994.html Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã có thông cáo về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.]]> Tue, 17 Jul 2018 18:42:13 +0700 <![CDATA[Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020]]> http://baolongan.vn/thong-bao-ket-qua-hoi-nghi-lan-thu-12-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-long-an-khoa-x-nhiem-ky-2015-202-a58956.html Ngày 05/7/2018 tại hội trường Tỉnh ủy Long An, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã tổ chức hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018...]]> Tue, 17 Jul 2018 18:42:13 +0700 <![CDATA[Thủ Thừa: Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị]]> http://baolongan.vn/thu-thua-kie-n-toa-n-to-chu-c-bo-ma-y-cu-a-he-tho-ng-chi-nh-tri--a58893.html Huyện Thủ Thừa quyết tâm kiện toàn, sắp xếp bộ máy gắn tinh giản biên chế, bước đầu mang lại kết quả: cơ quan khối đảng, đoàn thể giảm còn 58 người; cơ quan hành chính nhà nước còn 89 người.]]> Tue, 17 Jul 2018 18:42:13 +0700 <![CDATA[Phân công chuẩn bị nội dung họp giữa lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ]]> http://baolongan.vn/phan-cong-chuan-bi-noi-dung-hop-giua-lanh-dao-quoc-hoi-va-chinh-phu-a58873.html Thủ tướng phân công các Bộ trưởng chuẩn bị nội dung họp giữa lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo Chính phủ để trao đổi việc chuẩn bị một số nội dung cần trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.]]> Tue, 17 Jul 2018 18:42:13 +0700