Tiếng Việt | English

09/09/2017 - 05:03

Rút ngắn thời gian về thủ tục đầu tư ứng dụng công nghệ cao

Chiều ngày 08/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và chương trình công tác tháng 9. Tham gia tại điểm cầu trực tuyến có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2017

Trong tháng 8, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo chặt chẽ; tình hình dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được kiểm soát, không xảy ra dịch trên diện rộng. Theo đó, tổng diện tích lúa gieo cấy đến cuối tháng 9/2017 ước 501.493ha, đạt 98% kế hoạch; diện tích thu hoạch 441.472ha, năng suất (khô) bình quân ước 51,8 tạ/ha, sản lượng 2.283.663 tấn, đạt 81,6% kế hoạch.

Trên lĩnh vực công nghiệp và xây dựng phát triển tốt. Các chỉ số về sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng khá so với tháng trước và cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 2,43% so với tháng trước, tăng 18,86% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm tăng 16,09%.

Tuy nhiên, trong tháng 8, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Giá heo hơi giảm so với tháng trước; một số nông sản hiệu quả đầu ra thấp, sức cạnh tranh hạn chế; tiến độ thực hiện các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện còn chậm; chương trình xây dựng nông thôn mới còn nhiều bất cập, việc huy động các nguồn lực xã hội chưa hiệu quả,...

Ngoài ra, tình hình thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp tiếp tục giảm, tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án trong nước với số vốn đăng ký 449 tỉ đồng, giảm 13 dự án và giảm 127 tỉ đồng so với cùng kỳ.


Tình hình thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp tiếp tục giảm

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tháng 9 và những tháng tiếp theo của năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh yêu cầu thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, các doanh nghiệp hiện nay rất quan tâm và muốn đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, một số sở, ngành có liên quan cần xây dựng chính sách thu hút đầu tư phù hợp, rút ngắn thời gian các thủ tục hành chính để dự án được triển khai nhanh chóng. Bên cạnh đó, việc tổ chức mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp chưa thật sự thuận lợi, hiệu quả. Ngành nông nghiệp cần phối hợp với ngành có liên quan, địa phương chọn mỗi vùng sản xuất 1 mô hình đạt hiệu quả và thực hiện nhân rộng./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết