Tiếng Việt | English

04/08/2020 - 07:57

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng

Hiện nay, một số địa phương đã hoàn thành đại hội (ĐH) đảng bộ cấp huyện tiến tới ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, những địa phương còn lại cũng đã sẵn sàng tiến hành ĐH. Qua ĐH có thể thấy, nguyện vọng thiết tha của toàn thể nhân dân trong tỉnh là lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, uy tín, xứng đáng để “lèo lái” chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Để đạt được điều đó, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của ĐH lần này. Ngoài công tác chuẩn bị, tổ chức ĐH phải chu đáo, dân chủ, đúng luật, mỗi đại biểu phải nâng cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những người thực sự xứng đáng, có năng lực, trình độ vào ban chấp hành đảng bộ các cấp khóa mới. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, chú trọng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; có cơ cấu hợp lý, bảo đảm số lượng theo đúng quy định. Mỗi đại biểu khi cầm trên tay phiếu bầu hãy phát huy quyền và nghĩa vụ của mình, cân nhắc kỹ lưỡng để bầu ra những người đủ đức, đủ tài để gánh vác công việc. Những người được tín nhiệm phải quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có sự đột phá, đặc biệt là phải sâu sát cơ sở, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Để ĐH đại biểu đảng bộ các cấp trong tỉnh thật sự thành công, mỗi đại biểu phải nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, sáng suốt chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài để tiếp tục đưa nghị quyết ĐH Đảng các cấp đi vào cuộc sống./.

Nhất Khang

Chia sẻ bài viết