Tiếng Việt | English

21/06/2018 - 18:05

Sở Công Thương Long An tập huấn về quản trị doanh nghiệp

Sáng 21/6, Sở Công Thương Long An phối hợp Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM tổ chức khóa tập huấn về quản trị doanh nghiệp cho gần 100 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tiến sĩ Phạm Xuân Thu - Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại (thuộc Bộ Công Thương) trình bày tại lớp tập huấn

Tại khóa học, Tiến sĩ Phạm Xuân Thu - Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM (thuộc Bộ Công Thương) trình bày các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp, quản trị marketting, quản trị sản xuất và nhân sự, quản trị tài chính và kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Công Thương - Lê Minh Đức cho biết, trong xu thế hội nhập, nền kinh tế Việt Nam từng bước chuyển mình theo hướng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu để hòa nhập với thế giới. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội  để phát triển đầu tư cho sản xuất và kinh doanh xuất, nhập khẩu do thị trường thế giới được mở rộng. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ, sức cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn ở ngay cả thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó, tình hình thị trường luôn biến động, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhạy bén và có khả năng thích ứng cao.

Khóa học sẽ trợ giúp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận thức rõ hơn vai trò của mình trong thời hội nhập cũng như lường trước những thách thức đan xen, khả năng ứng phó nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết