Tiếng Việt | English

15/02/2020 - 09:23

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An đề nghị UBND tỉnh cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ đến hết tháng 2

Sau khi họp và thống nhất, sáng 15/02, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An quyết định làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An đề nghị UBND tỉnh cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ đến hết tháng 2

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh nói riêng và người dân nói chung, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh thống nhất cho tất tả học sinh từ cấp mầm non đến phổ thông và sinh viên, học viên toàn tỉnh tiếp tục tạm nghỉ đến hết ngày 29/02/2020./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết